Comunidade de Asturias. Convocatoria profesorado para Escola Oficial de Idiomas (Alemán) e centros de secundaria (Francés e alemán).

Comunidade de Asturias. Convocatoria profesorado para Escola Oficial de Idiomas (Alemán) e centros de secundaria (Francés e alemán). GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Resolución de 17 de octubre de 2016 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueba la convocatoria para la elaboración de bolsas de aspirantes…