TFM_Curso 2019-2020

CURSO 2019-2020 Tribunais, datas de depósito, de entrega e de defensa da Segunda Convocatoria do curso 2019-2020 (setembro 2020) (Calendario TFM na FFT_Modificado en Xunta de Facultade do 25 de maio de 2020) Composición do TRIBUNAL 1: Dr. D. Anxo Fernández Ocampo (Presidente),  Dra. D.ª Maribel del Pozo Triviño (Vogal) e Dr. D. Xoán Montero Domínguez (Secretario) Composición do TRIBUNAL…