Acceso ás guías docentes en galego

 Acceso ás guías docentes en castelán

Emprendemento para a tradución e a interpretación nas dinámicas do mercado laboral

(Prof.ª Jessica Gregori Sendra)

Unha das saídas laborais dos estudos de tradución é o traballo por conta propia, actividade para a que normalmente non se prepara academicamente ao alumnado e que moitos recentemente graduados non valoran por descoñecemento ou por non saber moi ben como abordalo. O obxectivo desta materia é dotar aos futuros profesionais da tradución e a interpretación coas habilidades e os coñecementos necesarios para emprender nun mundo laboral competitivo, ademais de fomentar o espírito emprendedor. Para iso, na materia traballaranse cos estudantes distintas ferramentas e procesos para analizar a viabilidade dun negocio, realizar e executar o plan de empresa e ferramentas de mercadotecnia para emprendedores. Todo isto traballarase de forma práctica mediante clases participativas e un traballo final escrito e oral sobre un suposto no que se terá que pór en práctica o aprendido.

GL
Skip to content