Acceso ás guías docentes en galego

 Acceso ás guías docentes en castelán

Emprendemento para a tradución e a interpretación nas dinámicas do mercado laboral

(Prof.ª Jessica Gregori Sendra)

Unha das saídas laborais dos estudos de tradución é o traballo por conta propia, unha actividade para a que normalmente non se prepara academicamente ao alumnado e que moitos recén graduados non valoran por descoñecemento ou por non saber moi ben como abordala.

O mundo laboral actual esixe profesionais proactivos e adaptables, capaces de identificar oportunidades e crear o seu propio camiño. Neste contexto, o emprendemento preséntase como unha ferramenta fundamental para o éxito profesional, independentemente do sector no que se desenvolva a actividade.

Esta materia ten como obxectivo principal fomentar o espírito emprendedor dos alumnos e dotar aos estudantes das habilidades e coñecementos necesarios para emprender en calquera ámbito, tanto no da tradución como noutras áreas. Ao longo do curso, abordaranse conceptos clave, ferramentas prácticas e casos reais que permitirán aos estudantes:

  • Desenvolver unha mentalidade emprendedora
  • Identificar oportunidades de negocio
  • Elaborar un plan de empresa
  • Adquirir habilidades de xestión
  • Fortalecer a comunicación e o traballo en equipo

A materia caracterízase por un enfoque práctico, onde os estudantes non só aprenden conceptos teóricos, senón que tamén os aplican en casos reais. A través de clases dinámicas, debates na aula e na plataforma, e un proxecto final en grupo que se presentará de forma oral e escrita, os alumnos poderán compartir as súas experiencias e poñer en práctica o aprendido.