Premios á Excelencia Académica para alumnado que inicia estudos de Máster 2018/19
Xullo 24, 2018

Premios á Excelencia Académica para alumnado que inicia estudos de Máster 2018/19

Tipo Premios
Organismo convocante Universidade de Vigo
Código 2018-BPEM
Data de inicio de solicitudes 17/07/2018
Data de fin de solicitudes 17/10/2018
Dirección formulario para solicitud online https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/3606
Descripción Os premios teñen por obxecto incentivar a cultura do mérito e a excelencia, a través do recoñecemento ao alumnado cos mellores resultados académicos nos estudos previos ao seu ingreso nos estudos de Máster da Universidade de Vigo
Requisitos 1. Estar matriculado por primeira vez en estudos de Máster na Universidade de Vigo no curso 2018/2019 e manter a condición de matrícula durante todo o curso académico.

2. Obter unha nota media ponderada igual ou superior a 1,00. A nota media ponderada calcúlase dividindo a nota media do expediente académico do grao ou da licenciatura previa, entre a nota media da titulación

Documentación No caso de estudos de Grao cursados nunha universidade distinta á de Vigo, certificación académica dos estudos de Grao que lle dan acceso.
Observaciones Ao rematar de cubrir o formulario debe imprimilo, asinalo e entregalo por Rexistro
Enlaces de la convocatoria
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Enderezo web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/premios

16/07/2018 Convocatoria premios excelencia Mestrado

Documentos de fase:
Deixa unha resposta

Your email address will not be published.

GL
Skip to content