Limiares
Cargando

Acceso ás guías docentes en galego

 Acceso ás guías docentes en castelán

 

 

Tradución especializada xurídico-administrativa: Francés- Galego-Francés / Francés-Español-Francés

(Prof. Xoán Garrido Vilariño)

Os obxectivos xerais da materia son os seguintes:
1. A tradución especializada xurídica e administrativa (TEXA)
2. A tradución xurada
3. A Tradución Xurídica e Xurada Francés-Galego-Francés/ Francés-Español-Francés
4. Tipoloxía de Textos Xurídicos
5. A Organización Xurisdiccional Francesa
6. A Organización Xurisdiccional Española
7. Os axentes de Xustiza en Francia e noutros países Francófonos

 

GL
X