CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A FORMACIÓN PRÁCTICA NO PARLAMENTO DE GALICIA

A Mesa do Parlamento de Galicia, na sesión do 4 de xuño de 2019, resolveu anunciar a convocatoria para a concesión de 8 bolsas formativas co obxecto de realizar unha formación práctica nas materias de arquivo, biblioteca e documentación, comunicación institucional, publicacións, recursos humanos e contratación, e xestión parlamentaria. Convócanse dúas bolsas de comunicacións cos…