Acceso ás guías docentes en galego

 Acceso ás guías docentes en castelán

 

Tradución especializada económico-comercial: Inglés-Galego-Inglés / Inglés-Español-Inglés

(Prof.ª Patricia Buján Otero)

A materia ten o obxectivo de afondar e ampliar os coñecementos adquiridos durante os estudos previos, ademais de familiarizar ao alumnado coa linguaxe específica, estruturas, documentación e trámites propios das actividades económico-comerciais. Nesta materia traballaranse todos os aspectos máis relevantes que competen a esta especialización, dende as principais estruturas morfosintácticas ata os trámites máis habituais en exportación pasando pola prensa especializada. Trátase de perfeccionar as competencias tradutoras, non só para encarar con seguridade a tradución de textos especializados complexos, senón tamén o  futuro profesional.

GL
Skip to content