Acceso ás guías docentes en galego

 Acceso ás guías docentes en castelán

 

 

Terminoloxía en tradución

(Prof.ª Iolanda Galanes Santos e Prof.ª Áurea Fernández Rodríguez)

A xestión da terminoloxía é un elemento clave para o desenvolvemento profesional da T&I. A terminoloxía está presente en todas as actividades relacionadas co coñecemento especializado. Grazas ás unidades terminolóxicas, tanto especialistas coma mediadores/as lingüísticos representan e transfiren ese coñecemento propio da especialidade a outros/as especialistas ou a un público que desexe adquirilo en condicións de precisión, concisión e sistematicidade.

Nesta materia a través de buscas e casos concretos, seleccionados para o efecto e en colaboración cos proxectos, coordinados pola profesora Galanes na UVigo, Terminology without borders de TermCoord (UE) e cos da Rede Panlatina de Terminoloxía Realiter, ponse en práctica unha metodoloxía de busca terminolóxica puntual para a tradución especializada. Tamén se propoñen as estratexias e o protocolo de busca terminolóxica e, de modo transversal, adquírense as competencias para a investigación, para a elaboración de corpus de apoio e de proxectos terminográficos oficiais destinados á T&I.

GL
Skip to content