Calendario

Premer aquí para descargar o PDF do Calendario de matrícula 2019-2020

Matrícula

  • Módulo A: 24 créditos
  • Módulo B1 ou B2: 30 créditos
  • Módulo C (TFM): 6 créditos

Premer aquí para ver as materias de cada módulo

Todos os trámites da preinscrición e da matrícula débense facer en liña, na páxina de automatrícula da Uvigo.

Todos los trámites de la preinscrición y la matrícula se deben hacer en línea, en la página de automatrícula de la Uvigo

Preregistration and enrollment must be made on-line, via Uvigo’s self-enrollment page

ACCESO DIRECTO MATRÍCULA

Para realizar a preinscrición, cómpre entregar fotocopia ou copia escaneada de / The following documents must be submitted for preregistration:

  • DNI / Passport or Identity Card.
  • Folla de preinscripción / Preregistration form (https://matricula.uvigo.es).
  • Fotocopia do título universitario / Xerocopy of Diploma. 
  • Certificación académica oficial / Official Academic Transcripts. 

Para máis información / For further information

Toda a información sobre os requisitos e a documentación para facer a matrícula (calendario, convocatorias, formularios, precios, axudas e exenciones) atópase no documento titulado Convocatoria de Matrícula en Estudos de Posgrao 2018-201 e na Web do Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao da Universidad de Vigo.

Criterios de admisión

Este máster vai dirixido a estudantes que teñan un óptimo dominio da lingua materna, así como un coñecemento sólido dunha das linguas propostas: alemán, francés, inglés ou portugués, no ámbito da comunicación ou do comercio internacional. Deste xeito, para acceder ao Máster en Tradución e Comunicación Internacional será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español, ou expedido por unha institución de educación superior do Espazo Europeo de Educación Superior. Establécense tres grupos por orde de prevalencia:

1. Licenciaturas ou graos en Tradución e Interpretación.

2. Licenciaturas ou graos en Linguas Estranxeiras, Ciencias da Linguaxe ou en calquera Filoloxía.

3. Licenciaturas ou graos en Antropoloxía Social e Cultural, Belas Artes, Ciencias da Información, Ciencias do Traballo, Ciencias Políticas e da Administración, Ciencias Políticas e Socioloxía, Comunicación Audiovisual, Dereito, Documentación, Economía, Estudos de Asia Oriental, Xornalismo, Teoría da Literatura e Literatura Comparada, Publicidade e Relacións Públicas, Humanidades, Turismo, Administración e Dirección de Empresas, Filosofía, Historia, Xeografía, Socioloxía, Historia da arte, Xestión e Administración Pública, Xeografía, Relacións Laborais, Traballo Social, Ciencias Empresariais.

Así mesmo, poderán acceder os titulados conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior sen necesidade da homologación dos seus títulos, previa comprobación pola Universidade de que aqueles acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e que facultan no país expedidor do título para o acceso a ensinos de posgrao.

Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración

A Comisión Académica do Máster poderá esixir a xustificación de coñecementos básicos en Estudos de Tradución e de linguas estranxeiras mediante unha entrevista.

Admission Requirements

Advanced level knowledge (C1 level of the Common European Framework of Reference for Languages) of the mother tongue and at least one foreign language (among German, French, English and Portuguese) in the fields of international communication or international trade is a minimum admission requirement.

Candidates must  provide documented proof of at least 250 credits of official university training: BA, Bachelor’s Degree, Licenciatura or Degree.

Three priority groups will be considered:

1. Candidates with a degree in Translation and Interpreting.
2. Candidates with a degree in Foreign Languages, Language Sciences or Philology.
3. Candidates with a degree in Social and Cultural Anthropology, Arts, Information Science, Work Science, Political and Administration Science, Political Science and Sociology, Audiovisual Communication, Law, Documentation, Economy, East Asia Studies, Journalism, German Philology, French Philology, Galician Philology, Hispanic Philology, English Philology, Portuguese Philology, other Philologies, Linguistics, Literary Theory and Comparative Literature, Advertising, Public Relations, Humanities, Tourism, Business and Management, Philosophy, History, Sociology, History of Art, Public Administration and Management, Finance and Accounting, Medicine, Geography, Labor Relations, Social Work, Business Science.

Specific requirements and criteria for assessment

Candidates should give proof of all requirements by submitting the relevant documents or through a personal interview in case the Academic Commission deems it necessary.


Desconto do 50 % na matrícula do
Título Propio de Especialista en Tradución para a Industria do Videoxogo (ETIV)

O alumnado matriculado no Mestrado en Tradución para a comunicación internacional (MTCI) poderá beneficiarse dun desconto do 50 % no prezo da matrícula do Título Propio de Especialista en Tradución para a Industria do Videoxogo (ETIV) unha titulación única nas universidades do estado.

50% Student Discount in the Registration Fees of the Certificate in Translation to the Videogame Industry

A 50% discount in the registration fee of the Certificate in Translation to the Videogame Industry will be granted to students enrolled in our MA.