Tercera Convocatoria de Matrícula 2020-2021

 

Premer aquí para descargar o PDF do Calendario de matrícula 2020-2021

Período de preinscripción no Tercer Plazo: del 28 de agosto al 30 de septiembre de 2020

Período de matrícula no Tercer Plazo: del 15 al 16 de octubre de 2020

 

Cuatro puntos rápidos de ayuda para realizar la automatrícula

ACCESO DIRECTO A LA PÁGINA DE AUTOMATRÍCULA

Matrícula ordinaria (60 créditos)

Pinchar aquí para ver las materias de cada módulo

  • Módulo A: 24 créditos ECTS
  • Elegirir o bien 30 créditos ECTS del Módulo B1 o bien 30 créditos ECTS del Módulo B2:
  • Módulo C (TFM): 6 créditos

Matrícula a tiempo parcial

Pinchar aquí para ver las materias de cada módulo

  • El alumnado que opte por esta modalidad deberán matricularse de un de mínimo de 18 ECTS y de un máximo de 47 ECTS. El número máximo de cursos académicos en los que se podrá cursar una titulación a tiempo parcial será de dos años. La matrícula a tiempo parcial deberá solicitarse en el momento de la matriculación y cumplimentando el anexo IV de Solicitud de matrícula a tiempo parcial.

¿Dónde enviar todo el papeleo administrativo para formalizar la matrícula?

  • Secretaría de Alumnado da Facultade de Filoloxía e Tradución (FFT) da Universidade de Vigo (UVIGO)
    Correo electrónico: posgraoxsh1@uvigo.es / Teléfonos: 986 130 220 / 986 130 221

Más información 

Toda la información sobre los requisitos y la documentación necesarias para hacer la matrícula (calendario, convocatorias, formularios, precios, ayudas y exenciones) se encuentra fácilmente en la Web da Universidad de Vigo.

 

Criterios de admisión

Este máster vai dirixido a estudantes que teñan un óptimo dominio da lingua materna, así como un coñecemento sólido dunha das linguas propostas: alemán, francés, inglés ou portugués, no ámbito da comunicación ou do comercio internacional. Deste xeito, para acceder ao Máster en Tradución e Comunicación Internacional será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español, ou expedido por unha institución de educación superior do Espazo Europeo de Educación Superior. Establécense tres grupos por orde de prevalencia:

1. Licenciaturas ou graos en Tradución e Interpretación.

2. Licenciaturas ou graos en Linguas Estranxeiras, Ciencias da Linguaxe ou en calquera Filoloxía.

3. Licenciaturas ou graos en Antropoloxía Social e Cultural, Belas Artes, Ciencias da Información, Ciencias do Traballo, Ciencias Políticas e da Administración, Ciencias Políticas e Socioloxía, Comunicación Audiovisual, Dereito, Documentación, Economía, Estudos de Asia Oriental, Xornalismo, Teoría da Literatura e Literatura Comparada, Publicidade e Relacións Públicas, Humanidades, Turismo, Administración e Dirección de Empresas, Filosofía, Historia, Xeografía, Socioloxía, Historia da arte, Xestión e Administración Pública, Xeografía, Relacións Laborais, Traballo Social, Ciencias Empresariais.

Así mesmo, poderán acceder os titulados conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior sen necesidade da homologación dos seus títulos, previa comprobación pola Universidade de que aqueles acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e que facultan no país expedidor do título para o acceso a ensinos de posgrao.

Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración

Por unha banda, a Comisión Académica do Máster (CAM) poderá esixir a acreditación ou xustificación de coñecementos básicos en Estudos de Tradución, e por outra banda a CAM tamén poderá comprobar, en todo momento, as reais competencias lingüísticas na lingua estranxeira, no caso do alumnado nacional, e na lingua española no caso do alumnado estranxeiro, mediante unha entrevista persoal por videoconferencia.

Admission Requirements

Advanced level knowledge (C1 level of the Common European Framework of Reference for Languages) of the mother tongue and at least one foreign language (among German, French, English and Portuguese) in the fields of international communication or international trade is a minimum admission requirement.

Candidates must  provide documented proof of at least 250 credits of official university training: BA, Bachelor’s Degree, Licenciatura or Degree.

Three priority groups will be considered:

1. Candidates with a degree in Translation and Interpreting.
2. Candidates with a degree in Foreign Languages, Language Sciences or Philology.
3. Candidates with a degree in Social and Cultural Anthropology, Arts, Information Science, Work Science, Political and Administration Science, Political Science and Sociology, Audiovisual Communication, Law, Documentation, Economy, East Asia Studies, Journalism, German Philology, French Philology, Galician Philology, Hispanic Philology, English Philology, Portuguese Philology, other Philologies, Linguistics, Literary Theory and Comparative Literature, Advertising, Public Relations, Humanities, Tourism, Business and Management, Philosophy, History, Sociology, History of Art, Public Administration and Management, Finance and Accounting, Medicine, Geography, Labor Relations, Social Work, Business Science.

Specific requirements and criteria for assessment

Candidates should give proof of all requirements by submitting the relevant documents or through a personal video conference interview in case the Academic Commission deems it necessary.


Desconto do 50 % na matrícula do
Título Propio de Especialista en Tradución para a Industria do Videoxogo (ETIV)

O alumnado matriculado no Mestrado en Tradución para a comunicación internacional (MTCI) poderá beneficiarse dun desconto do 50 % no prezo da matrícula do Título Propio de Especialista en Tradución para a Industria do Videoxogo (ETIV) unha titulación única nas universidades do estado.

50% Student Discount in the Registration Fees of the Certificate in Translation to the Videogame Industry

A 50% discount in the registration fee of the Certificate in Translation to the Videogame Industry will be granted to students enrolled in our MA.