Acceso ás guías docentes en galego

 Acceso ás guías docentes en castelán

Metodoloxía da investigación

(Prof. Alberto Álvarez Lugrís)

Esta materia centrarase nunha das metodoloxías empíricas de estudo da tradución e da interpretación que máis se está a desenvolver na actualidade: o uso de corpus textuais de traducións e orixinais para rastrexar, identificar, describir e clasificar distintos fenómenos de tradución: a Lingüística de corpus.

A Lingüística de corpus, máis que unha disciplina de seu é unha metodoloxía empírica de investigación para o estudo da lingua e das diferentes actividades sociais relacionadas con ela por medio da análise computerizada de grandes coleccións de textos. Como ferramenta metodolóxica, está en relación transversal coas diversas subdisciplinas da Lingüística xeral e con outras varias disciplinas autónomas, nomeadamente cos Estudos sobre tradución e paratradución. Deste xeito, a Lingüística de corpus pode achegarlles datos cuantitativos e cualitativos a disciplinas como a Lexicografía, Gramática, Semántica, Pragmática, Sociolingüística, Estilística, Lingüística histórica, Dialectoloxía, Psicolingüística, Estudos culturais, Psicoloxía social, Análise do discurso e todas as disciplinas relacionadas coas Tecnoloxías da linguaxe e coas TIC (Tecnoloxías da Información e da Comunicación).