Matrícula – Enrollment

Todos os trámites da preinscrición e da matrícula débense facer en liña, na páxina de automatrícula da Uvigo.

Todos los trámites de la preinscrición y la matrícula se deben hacer en línea, en la página de automatrícula de la Uvigo

Preregistration and enrollment must be made on-line, via Uvigo’s self-enrollment page

https://matricula.uvigo.es