Acceso ás guías docentes en galego

 Acceso ás guías docentes en castelán

 

 

Tradución especializada económico-comercial: Francés-Galego-Francés / Francés-Español-Francés.

(Prof. Emmanuel Claude Bourgoin Vergondy)

A materia «Tradución especializada económico-comercial Francés-Galego-Francés / Francés-Español-Francés» busca afondar na tradución especializada de textos económicos, ampliando os coñecementos adquiridos durante a formación de grao en T&I. Céntrase na adquisición de vocabulario técnico relacionado coa economía e o comercio, incluíndo a elaboración de léxicos, glosarios e bases de datos. Estúdanse as empresas individuais e as principais formas de sociedades comerciais en Francia, Suíza e España, abordando a súa estrutura, organigramas e estatutos. Ademais, afóndase na xestión comercial e financeira e en outros departamentos como RR.HH. e produción. A correspondencia comercial e a redacción de documentos administrativos e comerciais son tamén esenciais. Por último, a materia somérxese na tradución xurada de contratos mercantís, estatutos de empresa, textos institucionais e contratos de compravenda, brindando ferramentas prácticas para a súa tradución adecuada.