económico-comercial Francés

Tradución especializada económico-comercial: Francés-Galego-Francés / Francés-Español-Francés. (Prof. Óscar Ferreiro Vázquez) A finalidade desta formación é que o alumnado poida ter unha visión das tarefas que realizan os tradutores no eido empresarial a través da tradución de contratos mercantís, estatutos de empresa, textos institucionais, contratos de compravenda, arrendamentos e concesións. Tamén se analizarán as diferentes formas…

exportación-importación

Estratexias de tradución exportación/importación (Profa. Juani Barreiro Cruz) ¿Que lle podes achegar ó departamento de exportación/importación se estudiaches Tradución e Interpretación? ¿Cales son os teus puntos fortes? ¿Como melloralos? Nesta materia o alumnado adquirirá os coñecementos básicos de comercio exterior para a iniciación e para o desenvolvemento profesional no ámbito da empresa internacional, en especial…

económico-comercial Portugués

Tradución especializada económico-comercial: Portugués-Galego-Portugués / Portugués-Español-Portugués (Prof. Xosé Luís Janeiro Espiñeira) Esta materia do Mestrado para a comunicación internacional pretende intoducir os participantes na análise de textos e documentos de diversa natureza pertencentes ao ámbito económico e comercial, con especial referencia á tipoloxía empregada en Portugal e Brasil, para levaren a cabo traducións especializadas neste…

xurídico-administrativa Inglés

Tradución especializada xurídico-administrativa: Inglés-Galego-Inglés / Inglés-Español-Inglés (Prof. Maribel del Pozo ) Nesta materia ampliaranse os coñecementos que os alumnos teñan adquirido no grao respecto deste ámbito de especialización, facendo especial fincapé no dereito internacional e na tradución xurada en distintos países.

Traducción biomédica

Acceso ás guías docentes en galego Acceso ás guías docentes en castelán   Textos e discursos especializados: Tradución de textos do ámbito da biomedicina (Profa. Elena Sánchez Trigo) O  curso está concibido como unha introdución á práctica e á investigación sobre a tradución de textos médicos. Preténdese ofertar unha base que permita: Coñecer as características específicas…

xurídico-administrativa Portugués

Tradución especializada xurídico-administrativa: Portugués-Galego- Portugués / Portugués-Español-Portugués (Prof. Salvador Mourelo) Nesta matéria abordar-se-á a tradução de textos jurídicos e administrativos do espaço lusófono e hispanófono, com especial incidência naqueles tipos textuais mais frequentes no mercado de trabalho. A focagem pretende-se eminentemente prática, tentando incutir nos alunos e alunas as competências necessárias para lidar de uma…

Gestión de memorias de traducción

Acceso ás guías docentes en galego Acceso ás guías docentes en castelán   Gestión de memorias de tradución (Prof. Ana Hermida Ruibal) As memorias de tradución son programas informáticos que axudan a aumentar a produtividade do tradutor, así como as súas ganancias e a calidade do produto final. Nesta materia estudaranse as súas características e…

Foto Xoán Garrido

Garrido Vilariño, Xoán Manuel

Xoán Manuel Garrido Vilariño é Doutor en Tradución e Interpretación pola Universidade de Vigo coa tese (2004) «Traducir a Literatura do Holocausto: Tradución/Paratraducción de Se questo è un uomo de Primo Levi», en Teses de doutoramento dá Universidade de Vigo. Curso 2004-2005, Vigo: Universidade de Vigo, [CD-ROM] Profesor Asociado na Licenciatura de Tradución e Interpretación…

Foto Salvador Mourelo

Mourelo, Salvador

Salvador Mourelo (Galiza 1971) é licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade de Santiago de Compostela e em Tradução e Interpretação pela Universidade de Vigo. Tradutor ajuramentado de galego-inglês-galego e de espanhol-português-espanhol, tem trabalhado como tradutor ajuramentado e publicado diversas traduções e trabalhos. Desde 2003 que dá aulas de português na Escola Oficial de Idiomas de…