Economía aplicada

Economía aplicada á tradución (Prof. Pablo de Carlos Villamarín) Como consecuencia da globalización, as empresas, actores principais da economía de mercado, compiten nun contorno cada vez máis dinámico e complexo que, entre outras cousas, as obriga a conferirlle unha dimensión internacional ás súas actividades. Neste escenario, a posibilidade de crecer, e mesmo sobrevivir depende, en…

económico-comercial Francés

Tradución especializada económico-comercial: Francés-Galego-Francés / Francés-Español-Francés. (Prof. Óscar Ferreiro Vázquez) A finalidade desta formación é que o alumnado poida ter unha visión das tarefas que realizan os tradutores no eido empresarial a través da tradución de contratos mercantís, estatutos de empresa, textos institucionais, contratos de compravenda, arrendamentos e concesións. Tamén se analizarán as diferentes formas…

exportación-importación

Estratexias de tradución exportación/importación (Profa. Juani Barreiro Cruz) ¿Que lle podes achegar ó departamento de exportación/importación se estudiaches Tradución e Interpretación? ¿Cales son os teus puntos fortes? ¿Como melloralos? Nesta materia o alumnado adquirirá os coñecementos básicos de comercio exterior para a iniciación e para o desenvolvemento profesional no ámbito da empresa internacional, en especial…

económico-comercial Portugués

Tradución especializada económico-comercial: Portugués-Galego-Portugués / Portugués-Español-Portugués (Prof. Xosé Luís Janeiro Espiñeira) Esta materia do Mestrado para a comunicación internacional pretende intoducir os participantes na análise de textos e documentos de diversa natureza pertencentes ao ámbito económico e comercial, con especial referencia á tipoloxía empregada en Portugal e Brasil, para levaren a cabo traducións especializadas neste…

Tradución biomédica

Acceso ás guías docentes en galego Acceso ás guías docentes en castelán   Textos e discursos especializados: Tradución de textos do ámbito da biomedicina (Profa. Elena Sánchez Trigo) O  curso está concibido como unha introdución á práctica e á investigación sobre a tradución de textos médicos. Preténdese ofertar unha base que permita: Coñecer as características específicas…

xurídico-administrativa Portugués

Tradución especializada xurídico-administrativa: Portugués-Galego- Portugués / Portugués-Español-Portugués (Prof. Salvador Mourelo) Nesta matéria abordar-se-á a tradução de textos jurídicos e administrativos do espaço lusófono e hispanófono, com especial incidência naqueles tipos textuais mais frequentes no mercado de trabalho. A focagem pretende-se eminentemente prática, tentando incutir nos alunos e alunas as competências necessárias para lidar de uma…

Foto Xoán Garrido

Garrido Vilariño, Xoán Manuel

Xoán Manuel Garrido Vilariño é Doutor en Tradución e Interpretación pola Universidade de Vigo coa tese (2004) «Traducir a Literatura do Holocausto: Tradución/Paratraducción de Se questo è un uomo de Primo Levi», en Teses de doutoramento dá Universidade de Vigo. Curso 2004-2005, Vigo: Universidade de Vigo, [CD-ROM] Profesor Asociado na Licenciatura de Tradución e Interpretación…

Foto Salvador Mourelo

Mourelo, Salvador

Salvador Mourelo (Galiza 1971) é licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade de Santiago de Compostela e em Tradução e Interpretação pela Universidade de Vigo. Tradutor ajuramentado de galego-inglês-galego e de espanhol-português-espanhol, tem trabalhado como tradutor ajuramentado e publicado diversas traduções e trabalhos. Desde 2003 que dá aulas de português na Escola Oficial de Idiomas de…