Liñas de investigación

  Tradución, terminoloxía e ferramentas lingüísticas Profa. Áurea Fernández Rodríguez Profa. Iolanda Galanes Santos Prof. Alberto Álvarez Lugrís Prof. Xavier Gómez Guinovart  Prof. Xosé María Gómez Clemente   Tradución audiovisual: cine, publicidade e videoxogos Prof. Xoán Montero Domínguez Prof. José Yuste Frías Prof. Ramón Méndez González   Tradución e servizos culturais Profa. Ana Luna Alonso…

Tradución e patrimonio

Acceso ás guías docentes en galego Acceso ás guías docentes en castelán     Traducción y patrimonio (Prof. Anxo Fernández Ocampo) A materia de Tradución e patrimonio examina modelos de tradución avanzada relativos ós patrimonios e ás paisaxes culturais ou naturais, principalmente no contexto da tradución do texto turístico, mais tamén dentro do discurso patrimonial dos…

Tradución publicitaria

Acceso ás guías docentes en galego Acceso ás guías docentes en castelán   Traducción publicitaria (Prof. José Yuste Frías) Uno de los principales objetivos de esta asignatura es el de acabar con el tópico de la supuesta universalidad del símbolo y de la imagen en traducción, demostrando que son necesarias e imprescindibles las (para)traducciones de los…

Metodoloxía da investigación

Acceso ás guías docentes en galego Acceso ás guías docentes en castelán   Metodología de la investigación (Prof. Alberto Álvarez Lugrís) Esta materia centrarase nunha das metodoloxías empíricas de estudo da tradución e da interpretación que máis se está a desenvolver na actualidade: o uso de corpus textuais de traducións e orixinais para rastrexar, identificar, describir…

foto anxo

Fernández Ocampo, Anxo

Anxo Fernández Ocampo é doutor en tradución e interpretación, profesor titular da Universidade de Vigo e docente dende hai máis de vinte anos na área de tradución e interpretación. Mediante traballos de campo e métodos de investigación etnográfica, ocúpase da descrición e da caracterización das chamadas culturas da tradución, principalmente no eido popular. É responsable…

xurídico-administrativa Alemán

Materia Traducción especializada xurídico-administrativa: Alemán-Galego-Alemán / Alemán-Español-Alemán (Prof. Silvia Montero Küpper) Obxectivos xerais: 1.1. A tradución de textos xurídico-administrativos (a función da tradución e o encargo, a tradutora como especialista) 1.2. Os tipos de documentos xurídico-administrativos no campo da tradución para o comercio internacional (estruturas discursivas en contraste dos textos xurídico-administrativos alemán-español e alemán-galego) 1.3. Fontes de documentación…