LIÑAS DE INVESTIGACIÓN DO PROFESORADO DO MTCI

Prof. Dr. D. Alberto Álvarez Lugrís

 • Tradución, paratradución e identidade
 • Tradución especializada: xurídico-administrativa, económico-comercial (inglés)
 • Paratradución do mito das orixes celtas de Galicia

 

Prof.ª Dra. D.ª Áurea Fernández Rodríguez

 • Tradución especializada: económico-comercial (francés)
 • Terminoloxía Tradución literaria

 

Prof.ª Dra. D.ª Iolanda Galanes Santos

 • Terminoloxía/terminografía

 

Prof. Dr. D. Xosé María Gómez Clemente

 • Terminoloxía e ferramentas lingüísticas

 

Prof. Dr. D. Xavier Gómez Guinovart 

 • Corpus e dicionarios para a tradución

 

Prof. Dr. D. Xoán Montero Domínguez

 • Cine e tradución
 • Historia da TAV en Europa
 • Tradución audiovisual e normalización lingüística
 • Interpretación (PT-ES/GA)

 

Prof. Dr. D. Ramón Méndez González

 • Tradución de cómic
 • Interpretación e linguaxes especializadas
 • Tradución de videoxogos

 

Prof. Dr. D. José Yuste Frías

 • Tradución de cómic, publicidade e libros infantís
 • Tradución de espazos e textos turísticos
 • Memoria, migración e mestizaxe en tradución
 • Comunicación intercultural, multicultural e transcultural en tradución
 • Tradución e Interpretación no Medio Social (TIMS)
 • Tradución e paratradución xuradas

 

Prof.ª Dra. D.ª Ana Luna Alonso

 • Tradución de textos turísticos
 • Tradución e servizos culturais (Tradución editorial)
 • Historia da tradución e historiografía da tradución
 • Crítica das traducións
 • Aspectos profesionais da tradución

 

Prof. Dr. D. Anxo Fernández Ocampo

 • Tradución e Patrimonio
 • Iconografía Contemporánea da Tradución e Interpretación (ICOTI)
 • Antropoloxía e tradución

 

Prof. Dr. D. Xoán Garrido Vilariño

 • Tradución especializada: xurídico-administrativa, económico-comercial (francés)
 • Habitus en Tradución & Paratradución xurada
 • Holocausto e Memoria: Ensino, Tradución & Paratradución

 

Prof. Dr. D. Óscar Ferreiro Vázquez

 • Linguas de especialización na tradución (francés/portugués/galego/español)
 • Historia da Tradución e Interpretación na América colonial
 • O hip-hop como expresión artística e cultural: texto rapeado e tradución

 

Prof.ª Dra. D.ª Silvia Montero Küpper

 • Tradución e servizos culturais
 • Estudos teóricos ou de caso
 • Comunicación e competencia intercultural
 • Estudo paratextual de tradución de textos literarios ou divulgativos e ensaio

 

Prof.ª Dra. D.ª Elena Sánchez Trigo

 • Tradución de textos do ámbito da biomedicina
 • Tradución de textos do ámbito científico

 

Prof.ª Licda. D.ª Ana Hermida Ruibal

 • Tradución portugués-español-portugués

 

Prof.ª Dra. D.ª Maribel del Pozo Triviño

 • Tradución-Interpretación e violencia de xénero
 • Tradución especializada: xurídico-administrativa, económico-comercial (inglés)
 • Tradución e Interpretación nos Servizos Públicos (TISP)
GL
Skip to content