BIONOTA

Xoán Montero Domínguez é profesor titular do Departamento de Tradución e Lingüística da Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo, onde desenvolve o seu labor docente e investigador. Alén de autor de diversos traballos científicos nos ámbitos da tradución audiovisual e da normalización lingüística, entre os que destaca a monografía La traducción de proyectos cinematográficos. Modelo de análisis para los largometrajes de ficción gallegos (Peter lang, 2015), é editor dos volumes Tradución para a dobraxe en Galicia, País Vasco e Cataluña. Experiencias investigadoras e profesionais (Universidade de Vigo, 2010), Traducción para la comunicación internacional (Comares, 2013), Traducción e industrias culturales. Nuevas perspectivas de análisis (Peter Lang, 2014), El doblaje. Nuevas vías de investigación (Comares, 2017) e Intérpretes de cine. Análisis del papel mediador en la ficción audiovisual (Peter Lang, 2019).

É intérprete xurado francés-español-francés habilitado polo Ministerio de Asuntos Exteriores.

EXPERIENCIA DOCENTE

Ao respecto  da súa experiencia docente universitaria, é profesor titular no departamento de Tradución e Lingüística da Universidade de Vigo. Imparte diferentes materias no grao de Tradución e Interpretación, así como no Máster en Tradución para a Comunicación Internacional, que recentemente recibiu a mención de excelencia por parte do goberno da Xunta de Galicia

MATERIAS IMPARTIDAS NO MTCI
LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

Tradución audiovisual

Cine e interpretación

PUBLICACIÓNS

Montero Domínguez, X. (2015) La traducción de proyectos cinematográficos. Modelo de análisis para los largometrajes de ficción gallegos, Frankfurt, Peter lang.

Montero Domínguez, X. (2019) “La profesionalidad de los intérpretes en la película El gendarme en Nueva York, de Jean Girault”, en Montero Domínguez, X. [ed.] Intérpretes de cine. Análisis del papel mediador en la ficción audiovisual, Berlín, Peter Lang, pp. 41-54.

Montero Domínguez, X. (2021) “La representación de los intérpretes en los largometrajes de ficción”, en Transfer: revista electrónica sobre traducción e interculturalidad, XVI, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 46-68. En <https://revistes.ub.edu/index.php/transfer/article/view/32963>.

Montero Domínguez, X. (2022) “Traducción y doblaxe na Televisión del Principáu d’Asturies (TPA): un enfoque paratraductivu / Translation and dubbing in the Asturian regional television channel (TPA): a paratranslational approach”, en Lletres asturianes, 126, Oviedo, Academia de la Llingua Asturiana, pp. 117-132. En < http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php?px=articulu&cod=830>. 

Montero Domínguez, X. (2022) “Adaptación y ajuste en el doblaje cinematográfico desde un enfoque paratraductivo”, en Meta. Journal des traducteurs, 67-3, Montreal, Les Presses de l’Université de Montréal, pp. 575-591. En < https://www.erudit.org/fr/revues/meta/2022-v67-n3-meta08098/>.

Montero Domínguez, X. (2023) “La traducción para el doblaje: análisis de la fase de ajuste”, en Torres Outón, S. M. e Méndez González, R. [eds.] Realidades y desafíos de la tecnología apliacada a la traducción e interpretación, Berlín, Peter Lang, pp. 43-58.

Abreu López, Lorena
Álvarez Lugrís, Alberto
Bourgoin Vergondy, Emmanuel
Buxán Otero, Patricia
De Carlos Villamarin, Pablo
Del Pozo Triviño, Maribel
Domínguez Araújo, Lara
Fernández Carballo Calero, Pablo
Fernández Ocampo, Anxo
Ferreiro Vázquez, Óscar
Galanes Santos, Iolanda
Garrido Vilariño, Xoán
González Santamaría, Pedro
Gregori Sendra, Jessica
Hermida Ruibal, Ana
Louredo Casado, Sara
Luna Alonso, Ana
Méndez González, Ramón
Montero Domínguez, Xoán
Mourelo Pérez, Salvador
Sanchez Trigo, Elena
Sotelo Dios, Patricia
Torres Pérez, Francisco José
Yuste Frías, José