xurídico-administrativa Inglés

Tradución especializada xurídico-administrativa: Inglés-Galego-Inglés / Inglés-Español-Inglés (Prof. Maribel del Pozo ) Nesta materia ampliaranse os coñecementos que os alumnos teñan adquirido no grao respecto deste ámbito de especialización, facendo especial fincapé no dereito internacional e na tradución xurada en distintos países.

Tradución biomédica

Acceso ás guías docentes en galego Acceso ás guías docentes en castelán   Textos e discursos especializados: Tradución de textos do ámbito da biomedicina (Profa. Elena Sánchez Trigo) O  curso está concibido como unha introdución á práctica e á investigación sobre a tradución de textos médicos. Preténdese ofertar unha base que permita: Coñecer as características específicas…

xurídico-administrativa Portugués

Tradución especializada xurídico-administrativa: Portugués-Galego- Portugués / Portugués-Español-Portugués (Prof. Salvador Mourelo) Nesta matéria abordar-se-á a tradução de textos jurídicos e administrativos do espaço lusófono e hispanófono, com especial incidência naqueles tipos textuais mais frequentes no mercado de trabalho. A focagem pretende-se eminentemente prática, tentando incutir nos alunos e alunas as competências necessárias para lidar de uma…

Xestión de memorias de tradución

Acceso ás guías docentes en galego Acceso ás guías docentes en castelán   Gestión de memorias de tradución (Prof. Ana Hermida Ruibal) As memorias de tradución son programas informáticos que axudan a aumentar a produtividade do tradutor, así como as súas ganancias e a calidade do produto final. Nesta materia estudaranse as súas características e…

Liñas Instrumentais

O grupo T&P conta tamén con tres liñas Instrumentais de Actuación dedicadas á transferencia e utilización do coñecemento xerado pola produción científica do grupo a través de 3 programas de TV en Internet que recollen distintos formatos de producións audiovisuais totalmente dedicadas á divulgación científica do mundo da tradución e que resultan ser un material imprescindible…

Grupo T&P

O grupo T&P componse na actualidade de 7 investigadores/as doutores/as titulares, 10 investigadores/as doutores/as colaboradores/as, 5 investigadores/as doutorandos/as bolseiros/as de investigación e 12 investigadores/as doutorandos/as alumnos/as de Posgrao. Os proxectos de investigación financiados con cargo a convocatorias públicas con concurrencia competitiva do grupo T&P son os seguintes: -Axuda para Grupos de Investigación Novos; Código PGIDT05PXIA30201AF;Duración 13/07/2005-12/07/2006; importe de 5.995,00€;…

Materias

MÓDULO A Obrigatorio Materias: Xestión de memorias de tradución Metodoloxía da investigación Tecnoloxías e ferramentas lingüísticas Terminoloxía en tradución     MÓDULO B1 Ámbito: Tradución para a comunicación intercultural Materias Cine e tradución Tradución publicitaria Tradución de videoxogos Tradución e patrimonio Tradución e servizos culturais Textos e discursos especializados: Tradución de textos do ámbito da…