Tarifas e condicións

Tipos de inscrición

Reserva anticipada: 100 € (ata o 18 de outubro de 2021)

Inscrición normal: 150 € (a partir do 18 de outubro de 2021)

Asistencia sen presentación de comunicacións: 50 €

PÓDENSE PRESENTAR ATA 2 COMUNICACIÓNS

TANTO NA INSCRICIÓN ORDINARIA COMO NA ANTICIPADA
150 € e 100 €

A INSCRICIÓN para o estudantado de grao ou licenciatura, mestrado ou doutoramento da Universidade de Vigo e da Universidade do Minho SEN RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS ECTS é de balde

PARA O ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO E DA UNIVERSIDADE DO MINHO
DE BALDE

A tasa de INSCRICIÓN para o estudantado de grao da Universidade de Vigo CON RECOÑECEMENTO DE 1,6 CRÉDITOS ECTS é de 40 € (proceso en trámite)

CON RECOÑECEMENTO DE 1,6 CRÉDITOS ECTS

SÓ PARA O ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO
40 €

A inscrición inclúe:

  • A asistencia e participación nos 3 días
  1. Para todos os casos, requírese unha inscrición en liña. Empregarase a seguinte ligazón para este fin: Formulario de inscrición.
  2. Posteriormente, cada participante deberá enviar, xunto co xustificante de transferencia bancaria, unha fotografía sobre un fondo branco a techling21@gmail.com, indicando o seu nome completo.
  3. ATENCIÓN: a inscrición só se completará unha vez confirmada a comprobación da transferencia xunto coa confirmación da recepción do xustificante de transferencia e da fotografía.

O tratamento dos datos persoais rexerá pola Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais

INSCRICIÓN NORMAL

A PARTIR DO 18 DE OUTUBRO DE 2021
150 €

RESERVA ANTICIPADA

ATA O 18 DE OUTUBRO DE 2021
100 €

ASISTENCIA

SEN PRESENTACIÓN DE COMUNICACIÓN
50 €

ASISTENCIA. SEN PRESENTACIÓN DE COMUNICACIÓN

TARIFA EXCLUSIVA PARA PROFESORADO DE PRIMARIA, SECUNDARIA E EOI DO SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL, GALEGO E PORTUGUÉS, ASÍ COMO PARA PROFESORADO DA ALIANZA FRANCESA E MEMBROS DA REDE VÉRTICE
25 €

Devolucións

A data límite para cancelar o pago da inscrición é o 6 de decembro do 2021 ás 14:00 h (horario peninsular de España), e a devolución realizarase tras aplicar unha penalización de 50 €. A partir de dita data e hora, a cancelación de inscricións non será posible e non se realizarán devolucións de ningún tipo nin baixo ningunha condición sobrevinda, incluídos cambio de data do congreso. Se o motivo da cancelación da súa inscrición se debe á non aceptación da súa proposta de comunicación, devolverase o 100 % do importe da inscrición.

Para solicitar a devolución, enviar un correo electrónico á seguinte dirección: techling21@gmail.com achegando copia de realizar o ingreso de inscrición. No caso de realizar esta por transferencia debe indicarse o número completo da conta bancaria, que necesariamente debe ser a mesma dende a que se emitiu a transferencia.