Eixo n.º 1

A tecnoloxía aplicada á tradución e á interpretación

Coordinación:

José Yuste Frías
Ramón Méndez González

Son moitas as profesións e industrias nas que o desenvolvemento das novas tecnoloxías e a intelixencia artificial provocaron un enorme cambio nas tarefas automatizables. A profesión da persoa que traduce e interpreta é unha delas: asistimos a novas formas de traballar en pantalla que, aparentemente, parecen outorgar maior flexibilidade, colaboración e eficacia perante calquera encargo real de tradución e interpretación.

Dende o seo do Grupo de Investigación Tradución & Paratradución (T&Pda Universidade de Vigo, organizamos este Congreso techLING2021-UVigo-T&P esperando recibir propostas de reflexión sobre como capitalizar de maneira positiva a (r)evolución dixital coa mirada posta en tres obxectivos:

 • aumentar os potenciais beneficios que achegan as tecnoloxías lingüísticas e a intelixencia artificial no exercicio profesional da tradución e a interpretación,
 • identificar os posibles límites das novas tecnoloxías á hora de traducir e interpretar no medio social,
 • e advertir dos riscos reais que, para a formación das persoas que traducen e interpretan, entraña o uso exclusivo das pantallas.

Todo iso co fin primordial de describir a mutación conceptual do que significa traducir e interpretar no século XXI. A continuación presentamos unha breve listaxe dos posibles temas que nos gustaría tratar neste eixo do Congreso. Ollo!: a seguinte listaxe é, simplemente, orientativa e estamos abertos a outras propostas orixinais que puidesen tratar cualquera aspecto da Tecnoloxía aplicada á tradución e á interpretación.

 • Para-traducir na era dixital: pantallas vs. papel
 • «Novas» tecnoloxías e modelos didácticos adaptados á formación universitaria en tradución e interpretación
 • Recursos tecnolóxicos en Internet
 • Recursos lingüísticos en Internet: os exemplos dos recursos lingüísticos do Seminario de Lingüística Informática (SLI) da Universidade de Vigo aplicados á tradución (premer en cada imaxe para acceder o recurso correpondente)

 • TA (Tradución Automática): o exemplo da plataforma libre Apertium para a tradución automática entre 32 linguas
 • TAO (Tradución Asistida por Ordenador) e ferramentas de control de calidade nos procesos de tradución 
 • Memorias de tradución e memoria do/da tradutor/a
 • Ferramentas de revisión e corrección
 • Ferramentas de postedición
 • Ferramentas de autoedición
 • Ferramentas de garantía de calidade
 • Ferramentas de localización
 • Ferramentas para a Tradución e Interpretación no Medio Social (TIMS)
 • Procesamento de textos (macros, comandos, trucos y atallos varios)
 • Sistemas de autoría
 • Xestión documental e terminolóxica
 • Xestión de proxectos de tradución
 • Xestión dixital dos servizos de interpretación
 • Interpretación a distancia: Interpretación Simultánea Remota (ISR) e concabino dixital
 • Recoñecemento vocal para a transcrición de textos: da voz ao texto
 • Subtitulado en directo: teclado estándar (QWERTY-AZERTY); teclado VELOTYPE; estenotipia; refalado
 • Aplicacións móbiles
 • Comunidades en liña en tradución e interpretación