Mobilidade

Co obxectivo fomentar o intercambio científico e académico entre as institucións participantes, así como promover a mobilidade de alumnado e profesorado, o Progrma de doutoramento en Tradución e paratradución ten asinados cinco convenios con distintas universidades europeas e americanas.

  • Co Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Instituto Politécnico de Porto (ISCAP-IPP), dende o 3 de febreiro de 2016.
  • Coa Universidade de Varsovia, asinado o 22 de febreiro de 2018
  • Convenio multilateral, asinado o 13 de xaneiro de 2016 coa Universidade de Lisboa, a Universidade católica portuguesa e a Universidade Nova de Lisboa a través do seu «Programa de doutoramento interuniversitário em Estudos de Tradução».
  • Convenio marco e convenio específico para o intercambio de estudantes coa Universidade de Pernambuco (Brasil), asinado o 20 de agosto de 2020.
  • Coa Universidade Federal de Santa Catarina de Florianópolis (Brasil), asinado o 26 de novembro de 2020.

O Programa de doutoramento en Tradución e paratradución convoca anualmente, a través da EIDO, bolsas de mobilidade que se financian a cargo aos orzamentos do programa. Estas bolsas están destinadas a contribuír a sufragar cando menos unha parte dos gastos das estadías de investigación ou de asistencia a congresos ou cursos de interese para o alumnado. En función da dispoñibilidade orzamentaria, o programa convocou ata o momento as seguintes bolsas:

 

Curso

Número de bolsas

Contía total
2014-15

5

1.750€
2015-16

5

2.500€
2016-17

4

1.000€
2017-18

2

750€
2018-19

3

1250€
2019-20

Non se convocaron

0€
2020-21

Non se convocaron

0€