Perfil de egreso

A meirande parte das doutorandas e doutorandos do programa son persoas activas no mercado laboral: nalgúns casos son tradutores/as e/ou intérpretes profesionais, noutros casos contamos con profesores e profesoras de distintas universidades e centros de ensino secundario de España e Portugal, traballadores por conta allea e algunhas persoas que reúnen dúas destas condicións. Así, por exemplo, contamos no noso alumnado con máis de 30 persoas (>50%) que se dedican profesionalmente á tradución, ben como autónomas ben como traballadoras por conta allea; 14 persoas (29,5%) vinculadas profesionalmente ás Universidades de Vigo ou ao ISCAP (Instituto Superior de Contabilidade e Administración do Porto); e 7 persoas (13,5%) docentes en institutos de ensino secundario e escolas oficiais de idiomas de Galicia e do País Vasco.

As competencias adquiridas no Programa de doutoramento en Tradución e paratradución adecúanse por unha banda ao nivel 4 do MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior), publicado no Real Decreto 1027/2011, de 15 de xullo e, pola outra, ao Real Decreto 196/2016, de 13 de maio que establece os requisitos para a expedición do Suplemento Europeo ao Título de Doutoramento. O programa de douotoramento garante deste xeito que as persoas egresadas poidan solicitar o certificado de correspondencia para desenvolver investigacións en centros do EEES.

O 100% das persoas egresadas do programa, é dicir, as persoas que defenderon a súa tese de doutoramento (véxase a relación de teses defendidas) están traballando no mercado libre e/ou en centros de ensino superior de España e Portugal.

 

Teses en curso – Tesis en curso – Ongoing PhD Projects

 • ABDRASHITOVA, Mariia: «Cambios culturais entre Rusia e Galicia a través da tradución literaria». Dirección: Fernández Rodríguez, Aurea.
 • ALVES VIEIRA, Janayna: «O papel antropológico do Caboclo de Lanza na perspectiva dialóxica do suxeito social da cultura popular baixo a mirada da tradución cultural». Dirección: Fernández Ocampo, Anxo.
 • AMAL CALVAR, Selma: «Do papel à pantalla: as mutacións da lectura e as transformacións na escritura.». Dirección: Yuste Frías, Jose.
 • AMIGO TEJEDOR, Melisa: «Carmen Martín Gaite traducida en francés: análise de À travers les persiennes (Entre visillos) e La chambre du fond (El cuarto de atrás)». Dirección: Sánchez Trigo, María Elena.
 • ANDRÉS PADÍN, Tamara: «A tradución privada na poesía contemporánea feminina galega a partir de 1990». Dirección: Luna Alonso, Ana.
 • ANJOS SOUSA FIALHO SALDANHA, Ana Sofía: «Mentoring para traductores». Dirección: Domínguez Araújo, Lara.
 • AYMERICH CORREA, Tamara: «Tradución e paratradución d’O Principiño». Dirección: Yuste Frías, Jose.
 • AZEVEDO PATACO, Teresa Alexandra: «Tradución e harmonización lingüística – unha visión terminolóxica para a construción dun tesauro do enoturismo». Dirección: Galanes Santos, Iolanda Gloria e Silva Moreira, Fernando.
 • BARÁ LOURO, Sabela: «Tradutoras de literatura infantil e xuvenil. Perfil profesional en Galiza». Dirección: Luna Alonso, Ana.
 • BARREIRO FELPETO, Bruno: «A recepción de longametraxes francesas durante a ditadura franquista». Dirección: Montero Domínguez, Xoán Manuel.
 • CURRAIS ARCAY, Jacobo: «Trasladar sociolectos urbanos rexionais a linguas non plenamente normalizadas socialmente: proposta de estratexias para traducir ao galego a novela Trainspotting, de Irvine Welsh». Dirección: Baxter , Robert Neal.
 • GÓMEZ BLANCO, Sergio: «A utilización da figura do drogman no relato da experiencia turística». Dirección: Fernández Ocampo, Anxo.
 • GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Agustín: «A traducción como fenómeno constitutivo dos espacios de peregrinación: elementos visuais». Dirección: Fernández Ocampo, Anxo.
 • HAN, Mengye: «Análise da tradución castelá-chinesa de referencias culturais para o doblaje do Gran Hotel». Dirección: Montero Domínguez, Xoán Manuel.
 • LÓPEZ CANABAL, Cristina Ascensión: «Análise dos fluxos de tradución de Lectura Fácil como contextualización da mesma para poder propoñer a adaptación da Lectura Fácil Plus». Dirección: Montero Küpper, Silvia.
 • MACIÑEIRAS VEIGA, Ana Isabel: «Actores de dobraxe: axentes mediadores na tradución audiovisual en Galicia». Dirección: Montero Domínguez, Xoán Manuel.
 • MARQUES RAFAEL, Rafaela: «A tradución como mediadora de comunicación intercultural e interlingüística entre o profesional da hostalaría e o hóspede rioplatense». Dirección: Ferreiro Vázquez, Óscar.
 • MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Olaya: «Análise do espacio laboral para a tradución xurada na combinación fr/es/fr en Galicia no S.XXI.». Dirección: Ferreiro Vázquez, Óscar e Garrido Vilariño, Xoán Manuel.
 • MATOS MORGANA, Aparecida de: «Paratradución Publicitaria: Análise Paratraductiva de Traillers e Teasers das Series Orixinais de Netflix: La Casa de Papel e Orange is The New Black». Dirección: Yuste Frías, Jose.
 • Noriega Rodríguez, Raquel: «As páxinas web de carácter turístico (concello de Vigo e ligazóns a museos, comercio, balnearios)». Dirección: Fernández Rodríguez, Aurea.
 • NORONHA NASCIMENTO LEAO CUNHA COSTA, Susana: «En apoio ao proceso de toma de decisións do tradutor legal». Dirección: Cruces Colado, María Susana.
 • OROIS FERNÁNDEZ, María de la Paz: «Análise contrastiva (inglés-español) da terminoloxía da crise económica internacional. Neoloxía e Tradución». Dirección: Fernández Rodríguez, Aurea e Galanes Santos, Iolanda Gloria.
 • OSTREC, Branka: «Tradución e paratradución tras a guerra nos territorios da ex Iugoslavia». Dirección: Ferreiro Vázquez, Óscar e Garrido Vilariño, Xoán Manuel.
 • PÉREZ FERNÁNDEZ, Ana María: «Análise da influencia da interpretación. Metodoloxías docentes na aprendizaxe». Dirección: Del Pozo Triviño, María Isabel.
 • QU, Chuanhua: «Investigación sobre o impacto da noción de paratradución en China». Dirección: Yuste Frías, Jose.
 • QUINTAIROS SOLIÑO, Alba: «Nunha ollada: traducir a dualidade texto-imaxe no manga policíaco O Detective Conan». Dirección: Baxter , Robert Neal.
 • REN, Yingzhe: «A tradución da literatura chinesa – española desde o punto de vista da tradución de novelas modernas e contemporáneas». Dirección: Méndez González, Ramón.
 • RODRÍGUEZ SAAVEDRA, Alba: «O feminino extraordinario nas tradicións populares galega e irlandesa». Dirección: Álvarez Lugrís, Alberto.
 • ROMASANTA GONZÁLEZ, María Ángeles: «Espazo urbano e tradución». Dirección: Yuste Frías, Jose.
 • SALTER IGLESIAS, Andrés Xose: «Traducir a Mia Couto – Simboloxía, literariedade e multiculturalismo». Dirección: Del Pozo Triviño, María Isabel e Álvarez Lugrís, Alberto.
 • SANCHES ALVES SANTIAGO, Sandra María: «Audiodescrição como ferramenta de acessibilidade em contexto de teatro em Portugal». Dirección: Montero Domínguez, Xoán Manuel.
 • SOLLA PORTELA, Miguel Anxo: «Terminoloxía e WordNet. Interaccións entre sentidos da rede léxico-semántica e conceptos terminolóxicos». Dirección: Gómez Guinovart, Francisco Xavier.
 • SOTELO DIOS, Patricia: «A subtitulación inglés-galego no marco dos estudos de tradución baseados en corpus». Dirección: Gómez Guinovart, Francisco Xavier.
 • SPOLIDORIO, Samira: «Transdisciplinariedade e formación de tradutores: un diálogo co grao de Tradución e Interpretación da Universidade de Vigo». Dirección: Yuste Frías, Jose.
 • TABOADA LORENZO, Verónica: «A implantación da terminoloxía médica en lingua galega». Dirección: Gómez Guinovart, Francisco Xavier.
 • TOUIZA, Mustapha: «A dimensión ecolóxica na tradución audiovisual. Análise da tradución para a dobraxe e o subtitulado do documental Before the flood.». Dirección: Montero Domínguez, Xoán Manuel.