Título: Traduciónxéneronacióncara a unha teoría e práctica da tradución feminista
Doctoranda: Olga Castro Vázquez
Co-dirección: Dr. D. Burghard Baltrusch y Dra. D.ª Belén Martín Lucas
Lugar de la lectura y defensa: Sala de Xuntas da Facultade de Filoloxía e Tradución, Universidade de Vigo
Hora: 11.00 h
Fecha: 27/07/2010

Bionote

Olga Castro joined Aston University as a Lecturer in Translation Studies and Spanish in September 2011. She is Head of Translation Studies and chairs the Equality & Diversity Committee in the School of Languages and Social Sciences. Since 2014 she is also Fellow of the Higher Academy.Prior to coming to Birmingham, Olga held academic positions at the University of Exeter and the University of Vigo, Spain. She completed her PhD in Translation & Paratranslation (T&P) Studies (with an European Doctorate Mention) at the University of Vigo in 2010, for which she was awarded the PhD Extraordinary Prize. She has a Diploma of Advanced Studies in Translation and Interpreting (Vigo), a BA in Translation and Interpreting (Vigo) and a BA in Media Studies and Journalism (University of de Santiago de Compostela, Spain).

Olga’s main research areas include feminist translation studies (namely approaches from historiography, literature, cultural studies and linguistics), translation in minorized and non-hegemonic cultures, the analysis of transnational travels of texts, as well as self-translation in multilingual contexts. Overall, her research focuses on the social and political role of translation in the construction of gender and cultural/national identities in a transnational world, with a particular focus on the non-hegemonic cultural/linguistic contexts of Spain. Other research interests include areas like Gender and Media Studies, Feminist Linguistics and Galician Studies.

Publicaciones derivadas de la tesis doctoral

Castro, Olga y Emek Ergun [Eds.] (2017) Feminist Translation Studies. Local and Transnational Perspectives, Londres–Nueva York: Routledge.

Castro, Olga, Mainer, S y Skomorokhova, S [eds] (2016) Self-translation and power: negotiating identities in multilingual European contexts. Basingstoke: Palsgrave Macmillan.

Castro, Olga y María Liñeira (2015) Trama e urda: contribucións multidisciplinares desde os estudos galegos, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

Castro, Olga (2015) «Conciencia e consciencia de xénero na linguaxe: ou como arreporse contra a deslexitimación da linguaxe non sexista», en MJ Méndez Lois & C Taboada Lorenzo [eds.] Mellora da comunicación igualitaria: análise e estratexias socioeducativas. Informes e propostas, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións, pp. 9-25.

Castro, Olga y María Liberia (2015) «Exploring nooks and crannies», Abriu, 4: 9-11.

Castro, Olga (2013) «Introduction : gender, language and translation at the crossroads of disciplines», Gender and Language, vol. 7, n.º 1: 5-12.

Castro, Olga (2013) «Talking at cross-purposes? The missing link between feminist linguistics and translation studies» Gender and Language, vol. 7, n.º1: 35-58.

Castro, Olga y María Reimóndez (2013) Feminismos, Vigo: Xerais, Colección Universidade.

Castro, Olga (2012) «La traducción como mecanismo de (re)canonización: el discurso nacional y feminista de Rosalía de Castro en sus traducciones a inglés», Quaderns, vol. 19: 199-217.

Bringas López, Ana, Olga Castro Vázquez, María Jesús Fariña Busto, Belén Martín Lucas y Beatriz Suárez Briones (2012) Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario, Vigo: Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo.

Castro, Olga (2011) «Traductoras gallegas del siglo XX: reescribiendo la historia de la traducción desde el género y la nación», MonTI, vol. 3: 107-130.

Índice de la tesis doctoral

RESUMO EN INGLÉS

LIMIAR

1. A TRADUTOLOXÍA FEMINISTA GALEGA: ACHEGA CRÍTICA

1.1. A interdisciplinariedade tradutolóxica

1.1.1. O concepto de ideoloxía dominante segundo Althusser

1.1.2. A posición de resistencia segundo Foucault

1.1.3. A inevitábel ideoloxía na tradución

1.1.4. A construción identitaria a través da tradución

1.2. A transversalidade da perspectiva feminista

1.2.1. O xénero como categoría plural

1.2.2. A fragmentación posmoderna do xénero

1.2.3. ‘A’ identidade de xénero vs. o xénero desconstruído

1.2.4. O xénero na terceira vaga feminista

1.3. O marco dos estudos galegos

1.3.1. A identidade cultural como política de resistencia

1.3.2. A redefinición da nación: lecturas posnacionais

1.3.3. Novos parámetros: cara á identidade cultural transnacional

1.4. A tradutoloxía feminista e/nos estudos galegos: algúns eidos de análise

2. O DISCURSO HISTORIOGRÁFICO SOBRE A TRADUCIÓN

2.1. A historia como mecanismo lexitimador da tradución

2.2. O relato da humanidade desde a perspectiva feminista

2.3. Achegas feministas á historia da tradución

2.3.1. Da exclusión das mulleres á retórica sexuada e sexista sobre a tradución

2.3.2. Xenealoxía feminista da tradución: da recuperación de tradutoras

e teóricas ás novas propostas metafóricas

2.4. O discurso historiográfico galego sobre a tradución desde unha ollada de xénero

2.4.1. A tradutoloxía e a historia da tradución ao galego

2.4.1.1. A historia masculina e a tradutoloxía nacional

2.4.1.2. Feminización da profesión vs. prestixio masculinizado

2.4.1.3. O feminino como símbolo da nación

2.4.2. Intervencións feministas na historia tradutolóxica galega

2.4.2.1. Tradutoras e teóricas galegas

2.4.2.2. Por unha nova retórica da tradución na nación

3. AS RUTAS DE RECEPCIÓN E EXPORTACIÓN MEDIANTE A TRADUCIÓN

3.1. Diálogos tradutivos entre sistemas culturais

3.2. A re-visión feminista sobre o canon

3.3. As autoras e o feminismo nas rutas da tradución

3.3.1. A (non) tradución como instrumento de silenciamento e exclusión

3.3.2. Por unha xinocrítica na tradución

3.4. As políticas editoriais da tradución ao/do galego á luz do xénero

3.4.1. O fluxo das traducións no sistema editorial galego

3.4.1.1. A tradución directa como fonte de capital simbólico

3.4.1.2. O impacto simbólico da tradución inversa

3.4.2. Intervencións feministas nas políticas editoriais galegas da tradución

3.4.2.1. A tradución ao galego de autoras e/ou feministas

3.4.2.2. Autoras e/ou feministas galegas traducidas

4. A TRADUCIÓN COMO PRÁCTICA INTERLINGÜÍSTICA

4.1. A negociación significativa no proceso de tradución

4.1.1. O paradigma descritivo

4.1.2. Do produto ao proceso: da viraxe cultural á tradución cultural

4.1.3. A análise crítica do discurso na tradución

4.2. A representación de mulleres e homes na lingüística feminista da terceira vaga

4.2.1. A análise crítica do sexismo na linguaxe

4.2.1.1. O nivel da norma lingüística

4.2.1.2. O nivel do discurso

4.2.2. Os usos non sexistas da linguaxe na reforma sociolectal

4.2.2.1. Estratexias lingüísticas

4.2.2.2. Alternativas discursivas

4.2.2.3. A reforma a exame: institucionalización vs. Hostilidade

4.3. Xénero e linguaxe na tradución .

4.3.1. Escolla (pre)dominante: sexismo lingüístico na tradución

4.3.1.1. A tradución sexista como resultado da tradución patriarcal

4.3.1.2. Traducións sexistas a nivel do discurso

4.3.1.3. Traducións sexistas a nivel da norma lingüística

4.3.2. Sexismo lingüístico na paratradución: paratexto e revisión lingüística

4.3.3. A ética da resistencia: alternativas feministas de tradución

4.3.3.1. As traducións inclusivas da biblia

4.3.3.2. Díaz-Diocaretz fronte á poética de Rich

4.3.3.3. Escribas subversivas da misoxinia: Levine e Maier

4.3.3.4. ‘A’ tradución feminista do Quebec

4.3.3.4.1. Estratexias de tradución da escola canadense

4.3.3.4.2. (Re)avalicións das propostas canadenses

4.3.3.5. Maier e o “woman-interrogated approach” na tradución de autoras

4.3.3.6. A redefinición da tradución feminista de Massardier-Kenney

4.3.4. Avaliación crítica: cara á terceira vaga na tradución feminista

4.3.4.1. Algunhas confluencias limitadoras

4.3.4.2. Alén do primeiro e do segundo paradigma

4.4. Implicacións sociolingüísticas na tradución cara ao galego: visións desde o xénero

4.4.1. A tradución ao galego como ferramenta normalizadora e normativizadora

4.4.2. Intervencións feministas na linguaxe da tradución: o caso galego

5. A LINGUAXE NON SEXISTA NA TRADUCIÓN INGLÉS/GALEGO. APUNTAMENTOS PARA UNHA TRADUCIÓN FEMINISTA

5.1. A terceira vaga da tradución feminista: elementos de análise

5.1.1. Fundamentos teóricos

5.1.2. A dobre responsabilidade con/textual

5.2. A posición lectora na tradución feminista

5.2.1. Análise textual na norma lingüística

5.2.1.1. Estratexias de lectura do texto en inglés

5.2.1.2. Dilemas de tradución ao galego

5.2.2. Análise textual no discurso

5.2.2.1. Estratexias de lectura do texto en inglés

5.2.2.2. Dilemas de tradución ao galego

5.3. A posición reescritora na tradución feminista

5.3.1. Estratexias de intervención na norma lingüística

5.3.1.1. Xeneralización

5.3.1.2. Especificación

5.3.1.3. Escolla en contrapunto

5.3.1.4. Neoloxismos

5.3.1.5. Alteracións lingüísticas

5.3.1.6. Uso subversivo do feminino

5.3.2. Estratexias de intervención no discurso

5.3.2.1. Suplementación

5.3.2.2. Abreviación

5.3.2.3. Substitución

5.3.2.4. Alteración discursiva

5.3.3. Outras estratexias de intervención

5.3.3.1. Contacto á autoría

5.3.3.2. Metatextualidade

5.3.3.3. Obxección de conciencia

5.3.3.4. Difusión posterior

5.4. A posición ética na tradución feminista .

5.4.1. Debates sobre a ética: o exercicio responsábel da tradución

5.4.2. A ética do contexto: algúns factores determinantes

5.4.2.1. Ideoloxía textual

5.4.2.2. Autoría

5.4.2.3. Función da tradución

5.4.2.4. Audiencia

5.4.2.5. Combinación lingüística

5.4.2.6. Tipoloxía textual

5.4.3. A (i)limitada visibilidade

5.5. Limitacións da tradución feminista

5.5.1. Constricións ideolóxicas: a brecha entre teoría e práctica

5.5.2. Constricións poéticas: o obrigado respecto á norma

5.5.3. Constricións económicas e laborais

6. CONCLUSIÓNS

7. BIBLIOGRAFÍA CITADA