Limiares
Cargando
Hermida Ruibal, Ana

Ana Hermida Ruibal (Pontevedra, 1975) é licenciada en Tradución e Interpretación pola Universidade de Vigo, tradutora/intérprete xurada (galego-inglés-galego) nomeada pola Xunta de Galicia, posúe o Diploma de Estudos Avanzados (DEA) en Tradución e Paratradución pola mesma universidade, e é tradutora a tempo completo desde 1998: durante 15 anos coma socia-fundadora dunha empresa de tradución en Portugal —onde desempeñou tarefas de tradución, revisión e coordinación de proxectos multilingües— e, máis tarde, coma autónoma residente en Galicia. En 2003-2004 formou parte do equipo de localización de software do Windows XP e Office 2003 ao galego e, durante seis anos, foi LQS Language Specialist e Terminologist en proxectos de Microsoft. As súas linguas de traballo son o portugués, castelán, galego e inglés, e está especializada en tradución xurídica, financeira/bancaria e de seguros; tecnolóxica/de programas informáticos, técnica e de proxectos educativos; e turística, hostaleira e gastronómica.

Durante máis de sete anos impartiu informática avanzada (localización de software), revisión e corrección de textos, diversas materias de tradución do portugués (tradución xeral, tradución científico-técnica e tradución de servizos culturais) ao castelán e ao galego, e de lingua portuguesa, tanto na Universidade de Lisboa, coma na Universidade de Vigo e no Instituto Camões-Centro de Linguas da Universidade de Vigo. Desde outubro de 2013, é profesora do módulo «Xestión de memorias de tradución» do Mestrado Mestrado en Tradución para a Comunicación Internacional da Universidade de Vigo (MTCI).

Desde abril de 2015 a marzo de 2018 formou parte da xunta directiva da AGPTI (Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación) e é socia da devandita asociación desde 2009. Así mesmo, tamén é socia da APTRAD, Asetrad, APT e AIETI, e coordina a sección «Tribuna universitaria» da revista La Linterna del Traductor, de Asetrad desde hai varios anos.

Traducións publicadas:

  • Museo Guggenheim Bilbao. 2018. Joana Vasconcelos, I’m Your Mirror. Bilbao: La Fábrica e Museo Guggenheim Bilbao. (Tradutora do portugués ao castelán);
  • Luis e Alejandro Paadín. 2017. Os milenarios lagares rupestres de Galicia. A Coruña: Servino Consulting. (Tradutora do castelán ao galego);
  • Salter, J. 2008. A idade da auga. Vigo: Edicións Xerais de Galicia. (Tradutora do inglés ao galego);
  • Callejo, J.; Loução, P. e Martínez, T. 2007. Lugares mágicos en España y Portugal. Lisboa: Ésquilo. (Tradutora do portugués ao castelán);
  • Hanbuckers, A. 2006. Cocina (r)evolución. Barcelona: Buffet&Ambigú. (Tradutora do castelán ao galego);
  • Montaña, E. 2005. Polos vieiros do vello Miño. Vigo: Edicións Nigratrea. (Tradutora do castelán ao galego).

Consultar outras publicacións en academia.edu

Máis información profesional na súa páxina de about.me

Contacto: ahr@uvigo.es